Princenhaags museum
Haagweg 334 - 4813 XE Breda, Princenhage
Bent U al vriend van het Princenhaags museum? De Stichting Princenhaags museum heeft zich ten doel gesteld het culturele erfgoed van het dorp te bewaren, te documenteren en door thema-tentoonstellingen dichter bij haar bewoners, oud-bewoners en alle andere belangstellenden te brengen. Veel werk wordt belangeloos verzet door de leden van het stichtingsbestuur en andere vrijwilligers. De kosten van de dagelijkse exploitatie zoals huur van het gebouw, energie, tentoonstellingskosten, verzekeringen etc., kunnen we grotendeels opvangen dankzij de bijdragen van onze vrienden van het Princenhaags museum. Zo wordt je vriend van het Princenhaags museum Door overmaking van tenminste € 25,00 op Raborekening IBAN:  NL19RABO0182442454  t.n.v. Stichting Princenhaags museum  steunt u  daadwerkelijk onze activiteiten.  Voordelen voor U als vriend U heeft  dan gratis toegang tot alle door ons georganiseerde exposities en andere activiteiten. Bovendien wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het Princenhaags museum door een digitale nieuwsbrief. Onze stichting is ANBI geregistreerd.
Vriend